รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://www.ku.ac.th/
และใน Event นี้ (โดยเฉพาะส่วนคณะเศรษฐศาสตร์)

▼ Show More Information

More Events Nearby

 29 December , Saturday
 SO Sofitel Bangkok, Bangkok
 15 December , Saturday
 Bangkok, Thailand, Bangkok
 17 December , Monday
 Pacific City Club, Bangkok
 16 December , Sunday
 Compass SkyView Hotel, Bangkok