17. Wielka Parada Smoków/ 17th Great Dragons Parade

17. WIELKA PARADA SMOKÓW. SMOKI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Kraków, 3-4 czerwca 2017 r.

W pierwszy weekend czerwca Teatr Groteska zaprasza do Krakowa na jedyne w swoim rodzaju kolorowe smocze święto. Od 2000 roku jesteśmy organizatorem Wielkiej Parady Smoków – spektakularnego wydarzenia, na które przybywają

tysiące miłośników smoków z Polski, Europy i świata. Tym razem za inspirację dla smoczych postaci, biorących udział w Pa-radzie, posłuży kultura krajów Morza Śródziemnego, ich bogata historia, plastyka, ornamentyka.
Smoczy festiwal rozpocznie Smoczy Piknik Rodzinny na Bulwarach Wiślanych, który potrwa cały weekend. Podczas naszego smoczego festynu każdy znajdzie coś dla siebie, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji: konkursy, wesołe miasteczko, różnorodne stoiska, zabawy.
Ukoronowaniem pierwszego dnia smoczego święta będzie, zapierające dech w piersiach, Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle, podczas którego gigantyczne, unoszące się w powietrzu smoki zatańczą przy muzyce, sztucznych ogniach i laserach.
W niedzielę przez Kraków przejdzie Wielka Parada Smoków. W barwnym korowodzie pełnym kolorowych, pomysłowych smoków weźmie udział ponad 1000 dzieci. Spośród ponad 30 smoków wybierzemy Najpiękniejszego Smoka Parady.
To jedyny tego typu smoczy festiwal w Polsce!
Serdecznie zapraszamy miłośników smoków i dobrej zabawy!

PROGRAM 17. WIELKIEJ PARADY SMOKÓW:

Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle
3 czerwca(sobota) godz. 22.00, Zakole Wisły pod Wawelem
Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle łączy zapierające dech w piersiach efekty pirotechniczne, niezapomnianą muzykę, fantastyczną oprawę świetlną i laserową oraz gigantyczne kurtyny wodne. Jednak największą atrakcją Widowiska są ogromne latające smoki (do 25 m długości i 15 m wysokości) – niesamowite stwory animowane są na barkach i statkach przez aktorów Teatru Groteska. W tym roku w Widowisku wezmą udział nowe smoki, które zachwycą publiczność feerią kolorów i zaczarują Kraków.
Wielka Parada Smoków
4 czerwca (niedziela) g.12.00, ulice Starego Miasta – Rynek Główny
W Wielkiej Paradzie Smoków bierze udział ponad tysiąc dzieci z całego kraju. To właśnie one animują zaprojektowane przez siebie i własnoręcznie wykonane czterometrowe i większe smoki. Wszystkie smoki stają w szranki o tytuł tego najpiękniejszego i najbardziej pomysłowego. W barwnym pochodzie przy wykonywanej na żywo muzyce i smoczych rykach – dzieci i ich smoki przechodzą ulicami starego Krakowa. Na kilka godzin wszyscy oni stają się aktorami olbrzymiego, plenerowego widowiska, które obserwują tysiące mieszkańców Krakowa i specjalnie przyjeżdżających na tę okazję turystów. W tym roku Paradzie towarzyszyć będę występy artystyczne grup z Krakowa: Sorrir Por Fawor! – zagra energetyczną sambę; Capoeira UNICAR Kraków – da popisy oryginalnego tańca-walki oraz Krakowska Orkiestra Staromiejska – wykona muzykę marszową i rozrywkową na instrumentach dętych.
Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszego Smoka – Scena na Rynku Głównym około godz. 13.30
INFORMACJE O TRASIE PRZEMARSZU WKRÓTCE


Smoczy Piknik Rodzinny
3-4 czerwca, Bulwary przy Smoczej Jamie
3 czerwca (sobota), godz. 10:00 - 21:30
4 czerwca (niedziela), godz. 10:00 - 19:00
Na odwiedzających Piknik czekać będzie ciekawie skonstruowany program: konkursy, wesołe miasteczko, zabawy, różnorodne stoiska, a także wiele innych atrakcji.
Szczegółowe informacje: www.groteska.pl; www.paradasmokow.pl

// ENG //

17th GREAT DRAGONS PARADE. DRAGONS OF THE MEDITERRANEAN SEA

Krakow, 3-4 June 2017

At the first weekend of June, the Groteska Theatre invites you to Krakow to take part in a unique colourful dragons festival. Since 2000 we have organised the annual Great Dragons Parade – a spectacular event gathering thousands of dragon’s enthusiasts from Poland, Europe and all over the world. This time the inspiration for dragons figures will be the culture of Mediterranean countries, their rich history, visual art tradition, ornamentation.
The Dragons Family Picnic on the Vistula Boulevards will open the dragon weekend. There will be something for everyone during our dragons festival. We have prepared plenty of attractions: competitions, a funfair, various stands and games.
The first day of the dragon’s feast will conclude with the breath-taking Great Open-Air Show on the Vistula, where gigantic dragons will float in the air, dancing to the sounds of music and accompanied with fireworks and laser effects.
On Sunday Kraków will witness The Great Dragons Parade. More than a thousand children will participate in the colourful pageant full of various dragon creatures. The Finest Dragon will be selected from among over 30 dragon figures.
All enthusiasts of dragons and good fun are invited to participate in this Poland’s unique event – the dragons festival!

THE PROGRAMME OF THE 17th GRAND DRAGONS PARADE

Grand Open-Air Event on the Vistula
3th of June (Saturday) 10.00 p.m. The Vistula river bend at the foot of Wawel
The Great Open-Air Show on the Vistula combines breath-taking pyrotechnic effects, unforgettable music, fantastic light and laser effects and gigantic water curtains. But the greatest attractions are huge flying dragons (up to 25 m long and 15 m high) – fantastic creatures operated by the actors of the Groteska Theatre from barges and ships. This year, new dragons will appear in the show, sure to captivate the spectators and enchant all of Krakow with a colourful extravaganza.
Great Dragons Parade
4th of June (Sunday) 12.00 noon, streets of Old Town – Rynek Główny (Main Market Square)
More than a thousand children from all over Poland will participate in the Great Dragons Parade. They will operate four-metre-long or even larger dragons of their own design and making. The dragons will compete for the title of the finest and the most creatively constructed structure. Children and their dragons will parade along the streets of the old Krakow in a colourful pageant to the sounds of live music and dragons’ roars. The Parade will be accompanied with performances of artistic groups from Krakow: Sorrir Por Fawor! – will play energetic samba, Capoeira UNICAR Kraków – will show the orginal dance-fight and Krakowska Orkiestra Staromiejska will perform march and light music using brass instruments.
For a couple of hours they will be the actors in a huge open-air show watched by thousands of Krakow residents and tourists who come here specially on this occasion.
The verdict in the competition for the Finest Dragon will be announced at about 1.30 p.m.

Dragons Family Picnic

3-4 June, Vistula Boulevards by the Dragon’s Den
3th June (Saturday), 10.00 a.m. – 9.30 p.m.
4th June (Sunday), 10.00 a.m. - 7.00 p.m.
Participants in the Picnic will enjoy an interesting programme, abounding with competitions, a funfair, various stands and other attractions.

For more information visit: www.groteska.pl; www.paradasmokow.pl

▼ Show More Information

Skarbowa 2, 31-121 Kraków
Kraków
03 June , Saturday 10:00

More Events Nearby

 25 November , Saturday
 Klub Studio, Kraków
 14 December , Thursday
 Klub Studio, Kraków
 03 December , Sunday
 Stadion Miejski w Krakowie, Kraków
 26 November , Sunday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 28 November , Tuesday
 Klub Studio, Kraków
 16 December , Saturday
 Zet Pe Te, Kraków
 28 November , Tuesday
 Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
 01 December , Friday
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
 08 December , Friday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 09 December , Saturday
 Centrum Filmowe Kraków, Kraków
 03 December , Sunday
 KIJÓW.CENTRUM (dawne kino Kijów), Kraków
 16 December , Saturday
 Hotel Forum Kraków, Kraków
 30 November , Thursday
 Osiedle AVIA, Kraków
 02 December , Saturday
 Rynek Podgórski, Kraków
 06 December , Wednesday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 10 December , Sunday
 Klub Studencki Kwadrat, Kraków
 30 November , Thursday
 Klub Studio, Kraków
 27 November , Monday
 Kawiarnia Literacka, Kraków
 01 December , Friday
 Hotel Forum Kraków, Kraków
 15 December , Friday
 Klub Studio, Kraków
 02 December , Saturday
 ICE Kraków Congress Centre, Kraków
 27 November , Monday
 Klub Studio, Kraków
 02 December , Saturday
 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 09 December , Saturday
 TAURON Arena Kraków, Kraków
 02 December , Saturday
 Klub Studencki Żaczek, Kraków
 30 November , Thursday
 Filharmonia Krakowska, Kraków
 03 December , Sunday
 Las Wolski, Kraków
 05 December , Tuesday
 Klub Studio, Kraków
 13 December , Wednesday
 Klub Studio, Kraków
 17 December , Sunday
 Wisła Kraków, Kraków
 30 November , Thursday
 Galeria Sztuki Współczesnej Kersten Gallery, Kraków
 10 December , Sunday
 Kraków, Poland, Kraków
 13 December , Wednesday
 Klub Forty Kleparz, Kraków
 02 December , Saturday
 Prozak 2.0, Kraków
 02 December , Saturday
 Dolne Młyny, Kraków