15. september: RusJoint - Specktors x Nonsens

--- ENGLISH BELOW ---

Vi er glade for at kunne præsentere Specktors x Nonsens til RusJoint d. 15 september 2017!

Info om billetsalg følger

21.00: Dørene til Oticon åbner
21.30: Showstart
Derefter vil vores hus-DJs køre festen videre både i Oticon Salen, Pejsestuen og teltet.

Indgang til festen kan

kun ske via indgangen til S-Huset fra landingsbanen.

Jakker og tasker skal afleveres i garderoben ved sportshallen som åbner kl. 19.00.

Garderoben koster 10,- pr genstand, dog 20,- fra kl. 21.00 til 22.30. Der vil forekomme kø, så kom i god tid.

Der må ikke medtages egne drikkevarer.

Indgang til S-Huset (også Kælderbaren) kræver billet/armbånd. S-Huset bliver som udgangspunkt ikke åbnet for alle i løbet af aftenen.

Hvorfor skal alle have billet/armbånd for at komme i S-Huset når koncerten er i Oticon?
Alle skal have armbånd/billet til festen så vi er sikre på at vi ikke overskrider den maksimale personbelastning. Altså, at der ikke er flere folk i lokalerne/bygningen end brandvæsenet tillader og at vi dermed er sikre på at kunne garantere DIN sikkerhed.

Hvorfor skal jakker og tasker i garderoben?
Så vi er sikre på at der ikke pludselig ligger jakker og tasker i flugtvejene. Flugtvejene skal være helt frie så vi kan evakuere lokalerne og dermed sørge for DIN sikkerhed.

Hvorfor koster garderoben 20,- fra kl. 21.00-22.30?
Ved at hæve prisen i dette tidsrum håber vi at flere af Jer vil komme før og efter dette tidsrum, så vi undgår en lang kø til garderoben.

Hvis du har spørgsmål. Så er du velkommen til at kontakte os via kommentarfeltet, shus@pf.dk eller via vores facebookside.

Vi forbeholder os retten til at afvise ikke-DTU-relaterede personer i indgangen.


Hvis du vil være med til at lave fester i S-Huset, så kom til crewmøde. Crew mødes hver fredag i frokostpausen kl. 12.15 i Kælderbaren.

Dette event er arrangeret af S-Huset. Find information om gratis koncerter og interessante events på https://www.facebook.com/shuset.dk eller http://www.s-huset.dk/
Det er ikke tilladt at medbringe sine egne drikkevarer.

--- ENGLISH VERSION ---

We are pleased to announce Specktors x Nonsens at Rusjoint September 15, 2017.

Information regarding tickets will follow.

21:00: Oticon opens.
21:30: Showstart
Then our house DJs take over.

Party Entrance will only be possible through the S-Husets entrance from the runway.

Coats and bags must be delivered in the wardrobe at the hall, which opens at 19:00.

The wardrobe costs 10, - per object, however 20, - from 21:00 to 22:30. There will be a line, so arrive early!

It is not allowed to bring your own beverages.

A ticket or wristband is required for entrance to S-Huset (also Kælderbaren). S-Huset will generally not be open for normal entrance during the evening.

Why should you have the ticket / wristband to get in S-Huset while the concert is in Oticon?
Everyone should have the ticket / wristband for the event so that we are sure that we do not exceed the maximum number of people allowed in the building. The fire department permits a certain number of people on the premises / building this is therefore done to guarantee YOUR safety.

Why should jackets and bags be left in the wardrobe?
So we are sure that there aren’t jackets and bags constraining the escape routes. Escape routes must be completely clear so we can evacuate the premises and thus ensure YOUR safety.

Why is the wardrobe 20, - from 21:00 to 22:30?
By raising the price during this time, we hope that more of you will come before and after this period so we avoid a long queue for the wardrobe.

If you have questions, feel free to contact us through the comment box, shus@pf.dk or our facebook site.

We reserve the right to reject non-DTU-related persons in the entrance.

- Have an awesome party!

To help make parties in S-Huset, come to the crew meeting! Crew meets every Friday 12:15 in Kælderbaren.

This event is organized by S-Huset. Find information on free concerts and interesting events on https://www.facebook.com/shuset.dk or http://www.s-huset.dk/
It is not allowed to bring your own drinks.

▼ Show More Information

Anker Engelundsvej 1, bygning 101, indgang E, 2800
Kongens Lyngby
15 September , Friday 17:00

More Events Nearby

 17 December , Sunday
 Telia Parken, København
 01 December , Friday
 Sofieb, Søborg
 28 November , Tuesday
 Nørrebrohallen, København
 03 December , Sunday
 Pumpehuset, København
 25 November , Saturday
 Pumpehuset, København
 06 December , Wednesday
 VEGA, København
 27 November , Monday
 Center for Sundhed og Samfund, København
 25 November , Saturday
 TAP1, København
 01 December , Friday
 Natkirken på Strøget, København
 29 November , Wednesday
 Royal Arena, Copenhagen
 13 December , Wednesday
 Kayak Republic, København
 08 December , Friday
 Bernstorff Slot, Gentofte
 02 December , Saturday
 Raadvad 40 - Værksteder og atelierer i Raadvad Gamle Knivfabrik, Lyngby
 01 December , Friday
 Københavns Rådhus, København
 27 November , Monday
 Bremen Teater, København
 09 December , Saturday
 Amager Bio, Amagerbro
 01 December , Friday
 Pumpehuset, København
 25 November , Saturday
 KPH, Copenhagen
 09 December , Saturday
 Kødbyens Mad & Marked, Copenhagen
 15 December , Friday
 Københavns Domkirke, København
 02 December , Saturday
 Flid, København
 29 November , Wednesday
 Absalon, Copenhagen
 25 November , Saturday
 Royal Arena,
 09 December , Saturday
 Det Grønlandske Hus KBH - Kalaallit Illuutaat, København
 26 November , Sunday
 Diamond Palace, Brønshøj
 03 December , Sunday
 F.C. København, København
 07 December , Thursday
 Telia Parken, København
 11 December , Monday
 Bremen Teater, København
 02 December , Saturday
 Kulturhuset Indre By, København
 18 December , Monday
 Pumpehuset, København
 26 November , Sunday
 Reiki Healing Frederiksberg "Tipsmak Healing Center", Frederiksberg
 26 November , Sunday
 Sydvestpynten, Dragør
 10 December , Sunday
 Copenhagen, Denmark, Copenhagen
 01 December , Friday
 Sjømannskirken i København, København
 12 December , Tuesday
 Portalen, Greve