Изложба "Български архитектурен модернизъм" в Пловдив

От 15-ти декември нашата изложба ще може да бъде разгледана и в Пловдив. 30-те табла, представящи различни жилищни, обществени и индустриални сгради от Модерното движение, ще бъдат представени в Total Sport Fitness & Squash (ул. Екзарх Йосиф № 13). Откриването е на 15.XII от 18:00 ч., а на следващия

ден (16.XII) от 10:30 ч. организираме обиколка по най-интересните пловдивски образци на междувоенния модернизъм. Очакваме ви!

Изложбата е резултат от няколкогодишни изследвания в цялата страна на екипа на Фейсбук страницата - Васил Макаринов и Теодор Караколев, както и на безценната помощ на наши приятели и сътрудници – архитекти (д-р арх. Любинка Стоилова, арх. Любомир Пейчев, арх. Георги Събев), изкуствоведи (доц д-р Ружа Маринска), историци и други любители на архитектурата. Финансовата подкрепа е на Централен фонд за стратегическо развитие към Нов Български Университет. Медийни партньори са вестник Дневник и сайтътt mediacafe.bg. Благодарим и на Център българо-европейски културни диалози (https://becd.nbu.bg/).
_____________________________

From 15th December our exhibition will be in Plovdiv. The 30 boards representing Modern Movement residential, public and industrial buildings will be presented at the Total Sport Fitness & Squash (13 Exarch Josif str.). The official opening is on 15.12 at 18:00. On the next day - 16.12 - at 10:00 we are organizing a tour on the most interesting mid-war Modern Movement objects in Plovdiv.

The exhibition is a result of our years-long research of Vassil Makarinov and Theodor Karakolew in a great number of Bulgarian cities as well as the help of other experts – architects (Ph.D. Ljubinka Stoilova, arch. Ljubomir Peychev, arch. Georgi Sabev), art historians (Assoc. Prof. Dr. Ruzha Marinska) and many other friends of the architecture. The exhibition is funded by the Central Fund for Strategic Development at the New Bulgarian University. Our media partners are Dnevnik and MediaCafe Bulgaria. We also thank to Bulgarian-European Cultural Dialogue Centre at the New Bulgarian University.

▼ Show More Information

гр. Пловдив, ул. "Екзарх Йосиф" 13, 4000
Plovdiv
15 December , Friday 18:00

More Events Nearby

 25 January , Thursday
 Международен Панаир Пловдив - International Fair Plovdiv, Plovdiv
 17 February , Saturday
 Club VOID, Plovdiv
 27 January , Saturday
 Международен Панаир Пловдив - International Fair Plovdiv, Plovdiv
 26 January , Friday
 W club Plovdiv, Plovdiv
 25 January , Thursday
 Grand Hotel Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, Plovdiv
 27 January , Saturday
 Podleza Bar&Fun, Plovdiv
 03 February , Saturday
 Комплекс СИ²ЛА, Plovdiv
 20 January , Saturday
 Club VOID, Plovdiv
 23 January , Tuesday
 W club Plovdiv, Plovdiv
 10 February , Saturday
 Dance Club Scream, Rakovski
 26 January , Friday
 E'memento Lounge Bar, Plovdivtsi
 22 January , Monday
 Imperial Plovdiv Hotel & SPA, Plovdiv
 27 January , Saturday
 Bedroom Plovdiv, Plovdiv
 25 January , Thursday
 KANAPE - Vibrant Media, Plovdiv
 27 January , Saturday
 Международен Панаир Пловдив - International Fair Plovdiv, Plovdiv
 26 January , Friday
 Planeta Payner Club Plovdiv, Plovdiv
 02 February , Friday
 Plazma, Plovdiv
 31 January , Wednesday
 Община Асеновград - Asenovgrad Municipality, Asenovgrad
 20 January , Saturday
 Bedroom Plovdiv, Plovdiv
 20 January , Saturday
 Mall Markovo Tepe, Plovdiv
 20 January , Saturday
 Morado Premium Club, Plovdiv
 20 January , Saturday
 Bee Bop Café, Plovdiv
 27 January , Saturday
 Morado Premium Club, Plovdiv
 26 January , Friday
 Технически университет София - Филиал Пловдив, Plovdiv
 22 January , Monday
 Morado Premium Club, Plovdiv
 26 January , Friday
 Bee Bop Café, Plovdiv
 08 February , Thursday
 Plovdiv, Bulgaria, Plovdiv
 03 February , Saturday
 Билярд-клуб Стършела, Plovdiv
 29 January , Monday
 Morado Premium Club, Plovdiv
 16 February , Friday
 Post-Culture Stage, Plovdiv
 31 January , Wednesday
 Morado Premium Club, Plovdiv
 25 January , Thursday
 Arsenal of Art, Plovdiv
 20 January , Saturday
 Estrella Bar&Dinner, Plovdiv
 31 January , Wednesday
 E'memento Lounge Bar, Plovdivtsi
 24 January , Wednesday
 Morado Premium Club, Plovdiv